SLO |
ENG

Usposabljanje

V podjetju usposabljamo udeležence, kako učinkovito izkoristiti optimizacijo topologije nosilnih delov z uporabo programskega paketa ProTOp.

V nadaljevanju so zapisana izhodišča seminarja.


Uvod v optimizacijo nosilnih delov

Optimizacija topologije s ProTOp-om

Vključevanje naprednih možnosti (tehnološki pogoji...)

Učinkovito izvajanje nalog optimizacije

Obdelava rezultatov optimizacije

Praktični primeri: izvedba in razprava


Vsebina usposabljanja se vedno določi v sodelovanju s stranko, ki lahko zagotovi svoje lastne primere (dejanske projekte).